Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

19:51
6087 5ab8 500
piszcie listy, panowie

Magda Umer o Agnieszce Osieckiej.
Listy na wyczerpanym papierze
Reposted bycarol91Skydelan
18:48
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viapensee pensee
18:47
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viapensee pensee
18:37
5820 f447 500
Reposted frompiehus piehus viazapachsiana zapachsiana
18:35
7849 d1dc
18:33
1834 0eab 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viazapachsiana zapachsiana
18:33
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viazapachsiana zapachsiana

August 03 2018

22:05
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viazapachsiana zapachsiana
22:03
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viazapachsiana zapachsiana
22:02
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
21:55
21:52
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
21:43
0459 9a79
Reposted from4777727772 4777727772 vianienasycenie nienasycenie
21:37
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viareperkusje reperkusje
21:33
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
21:32
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 02 2018

22:57
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viadezynwoltura dezynwoltura
22:56
6247 d973 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadezynwoltura dezynwoltura
16:49

August 01 2018

20:57
Czy nazwę to uczucie miłością czy inaczej, zawsze spostrzegam ogromną różnicę między nim a tymi wszystkimi, które dotychczas przelatywały mi przez serce. Myślę o nim od rana do wieczora; wyrosło ono na jakąś moją sprawę osobistą, czuję się odpowiedzialny za nie przed sobą. Tego dawniej nigdy nie bywało. Owe dawne związki zawiązywały się, trwały i rozwiązywały, zostawiając mi mniejszy lub większy smutek, czasem przyjemne wspomnienie, czasem niesmak, ale nigdy nie pochłaniały mej wewnętrznej istoty w tym stopniu. W takim życiu próżniaczym i światowym, jakie prowadzimy my wszyscy, którzy nie stawiamy sobie żadnych wysokich celów, nie wysługujemy się żadnej idei, a jednocześnie nie potrzebujemy na chleb pracować, kobieta nie schodzi ze sceny: ciągle się na nią patrzy, ustawicznie się wedle niej zabiega, ale też się diabelnie z nią oswaja, tak że w końcu liczy się ją do grzechów powszednich żywota. My, czyniąc kobiecie zawód, doznajemy tak mało wyrzutów sumienia, że mniej wyrzutów sumienia doznaje chyba tylko kobieta, czyniąc nam zawód (...).
— Henryk Sienkiewicz, Bez dogmatu (1889)
Reposted bylittleburn littleburn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl