Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

21:38
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaohshit ohshit
21:36
4160 1e8c
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaeazyi eazyi
21:32
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:30
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako vianivea nivea
18:37
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk

July 09 2015

21:58
Bez ciebie jestem tak smutny jak kondukt w deszczu pod wiatr.  Bez ciebie jestem wierutny, pozór mężczyzny i ślad. 
Bez ciebie jestem nieładny,
bez żadnej szansy u pań. 
Bez ciebie jestem bezradny, jak piesek, co wypadł z sań. 
Bez ciebie jestem za krótki na długą drogę przez świat. 
Bez ciebie jestem malutki i wytłuc może mnie grad. 
Bez ciebie jestem tak nudny,
jak akademie na cześć. 
Bez ciebie jestem tak trudny,
że trudno siebie mnie znieść. 
Bez ciebie jestem niepełny,
jak czegoś ćwierć albo pól. 
Bez ciebie jestem zupełny
chomąt, łachudra i wół.
Więc kim byś była - włóż
na siebie coś i rusz! Od stołu wstań, z imienin wyjdź, zrezygnuj z dań i przyjdź!
Przy tobie będę pogodny - bo skąd bym smutek brać miał?
Przy tobie będę podobny strukturą torsu do skał.
Przy tobie będę upojny, jeżeli idzie o głos.
Przy tobie będę przystojny, urodą silną jak cios.

Przy tobie będę subtelny
, jak woń łubinu wśród pól.
Przy tobie będę tak dzielny
, jak ten, co zginął nam, król.
Przy tobie będę artystą, wzruszeniem duszy do łez.

Przy tobie będę z umysłu inteligentny jak bies.

Przy tobie w jednej osobie
Efebem będę ja, bądź poetą, mędrcem... Więc kim byś była - włóż na siebie coś i rusz! Jeżeliś w śnie - z pościeli wyjdź, przeciągnij się i przyjdź!
— Inwokacja, J. Przybora
Reposted fromavooid avooid viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
21:57
21:56
21:42
im dłużej żyję
tym częściej 
odpowiadam nie wiem
na proste pytania
— M. Welz
17:09
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
17:09
0669 ac0b 500
17:08

July 08 2015

19:55
3130 a8d3
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viadzony dzony

July 06 2015

22:24
2840 610d

July 04 2015

14:53

July 03 2015

20:32

Ja mam rzekomo trochę wdzięku,
Ty masz jaskrawo smutne oczy,
Znajdzie się zatem jakiś powód,
Żeby się sobą zauroczyć.
(...)

A potem sam się znajdzie powód
By zwątpić czy to się opłaca
Znajdziemy powód by odchodzić
I sto powodów, żeby wracać

Gdzie nie spojrzymy będzie ładnie,
Bo zamieszkamy wśród ogrodów...
Znajdziemy powód, by być z sobą,
Albo będziemy bez powodu...

— Artur Andrus
05:25
Moje długie listy 
Tobie ofiarowane
Zawierają słowa 
Nienajlżejsze
Może lepiej niech zostaną 
Nieczytane
Teraz i tak to nic ci nie powie
— Mela Koteluk
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
05:23
Co dzieje się z ludźmi, którym wyczerpie się zdolność czekania?
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss vianieznosnielekko nieznosnielekko
05:12
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viawrazliwa wrazliwa
04:58
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl